Bộ trà Minh Long I - Camelia

Gốm sứ Minh Long - Bộ trà Camelia Minh Long 1 có 03 loại dung tích : 0.5L, 0.8L , 1.1L và các hoa văn sau đây : Trắng , Chỉ Xanh Dương , Qủa Ngọt , Qủa Chanh , Lá Xanh , Xanh Lá Non , Hương Biển Kem chỉ vàng , Hương Biển Xanh chỉ bạc , Kết Duyên , Tứ Linh , Thanh Đình, Cát Tường
Hình sản phẩm Tên hàng- Giá
Bộ Trà 1.1L Hương Biển Kem 01113808903

Bộ Trà 1.1L Hương Biển Kem 01113808903

Chi tiết bộ trà 1,1L Hương Biển Kem 01113808903 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 1.1L  - 06 tách...
2,310,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 0.8L Hương Biển Xanh 01803808803

Bộ Trà 0.8L Hương Biển Xanh 01803808803

Chi tiết bộ trà 0.8L Hương Biển Xanh 01803808803 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách...
1,540,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 1.1L Hương Biển Xanh 01113808803

Bộ Trà 1.1L Hương Biển Xanh 01113808803

Chi tiết bộ trà 1,1L Hương Biển Xanh 01113808803 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 1.1L  - 06 tách...
2,310,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 0.8L Kết Duyên 01803813403

Bộ Trà 0.8L Kết Duyên 01803813403

Chi tiết bộ trà 0.8L Kết Duyên 01803813403 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách...
1,694,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 1.1L Kết Duyên 01113813403

Bộ Trà 1.1L Kết Duyên 01113813403

Chi tiết bộ trà 1,1L Kết Duyên 01113813403 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 1.1L  - 06 tách...
2,541,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 0.8L Lá Xanh 01803819303

Bộ Trà 0.8L Lá Xanh 01803819303

Chi tiết bộ trà 0.8L Lá Xanh 01803819303 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L ...
902,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 1.1L Lá Xanh 01113819303

Bộ Trà 1.1L Lá Xanh 01113819303

Chi tiết bộ trà 1,1L Lá Xanh 01113819303 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 1.1L  - 06 tách 0.18L ...
1,342,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 0.8L Qủa Chanh 01803819403

Bộ Trà 0.8L Qủa Chanh 01803819403

Chi tiết bộ trà 0.8L Qủa Chanh 01803819403 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  -...
814,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 1.1L Qủa Chanh 01113819403

Bộ Trà 1.1L Qủa Chanh 01113819403

Chi tiết bộ trà 1,1L Qủa Chanh 01113819403 Minh Long : - 01 bình trà 1.1L  - 06 tách 0.18L  - 06 dĩa...
1,210,000VNĐ

Thêm:

Bộ Trà 0.8L Qủa Ngọt 01803801903

Bộ Trà 0.8L Qủa Ngọt 01803801903

Chi tiết bộ trà 0.8L Qủa Ngọt 01803801903 Minh Long : - 01 bình trà 0.8L  - 06 tách 0.11L  - 06 dĩa...
814,000VNĐ

Thêm:Trang tri san khau su kien, Trang trí sân khấu sự kiện, Thiet ke hoi cho trien lam, Thiết kế hội chợ triển lãm, Thiet ke gian hang, Thiết kế gian hàng, Thi cong gian hang hoi cho, Thi công gian hàng hội chợ, San xuat mo hinh quang cao, Sản xuất mô hình quảng cáo, Thi cong quang cao, Thi công quảng cáo
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
thu hoi hoi thu hồi hơi
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức