Dĩa tròn Daisy Trắng

Dĩa tròn Trắng Daisy Minh Long 1 bao gồm các kiểu dáng sau : 

* Dĩa tròn ảo : 18cm - 22cm - 26cm - 28cm - 31cm - 35cm 

* Dĩa sâu lòng : 18cm - 21cm - 23cm - 25cm - 27cm - 31cm
Hình sản phẩm Tên hàng- Giá
Dĩa tròn ảo 16cm Trắng Daisy 041621000

Dĩa tròn ảo 16cm Trắng Daisy 041621000

    * Đơn vị tính : Cái   * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT   ...
24,200VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn ảo 18cm Daisy 041821000

Dĩa tròn ảo 18cm Daisy 041821000

    * Đơn vị tính : Cái   * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT   ...
31,900VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn ảo 22cm Daisy 042221000

Dĩa tròn ảo 22cm Daisy 042221000

    * Đơn vị tính : Cái   * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT   ...
57,200VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn ảo 26cm Daisy 042621000

Dĩa tròn ảo 26cm Daisy 042621000

    * Đơn vị tính : Cái   * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT   ...
71,500VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn ảo 28cm Daisy 042821000

Dĩa tròn ảo 28cm Daisy 042821000

    * Đơn vị tính : Cái   * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT   ...
86,900VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn ảo 31cm Daisy 043121000

Dĩa tròn ảo 31cm Daisy 043121000

    * Đơn vị tính : Cái   * Giá niêm yết  : Bao gồm thuế VAT   ...
110,000VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn sâu 18cm Daisy 041898000

Dĩa tròn sâu 18cm Daisy 041898000

37,400VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn sâu 21cm Daisy 042198000

Dĩa tròn sâu 21cm Daisy 042198000

59,400VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn sâu 23cm Daisy 042398000

Dĩa tròn sâu 23cm Daisy 042398000

66,000VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn sâu 25cm Daisy 042598000

Dĩa tròn sâu 25cm Daisy 042598000

82,500VNĐ

Thêm:Trang tri san khau su kien, Trang trí sân khấu sự kiện, Thiet ke hoi cho trien lam, Thiết kế hội chợ triển lãm, Thiet ke gian hang, Thiết kế gian hàng, Thi cong gian hang hoi cho, Thi công gian hàng hội chợ, San xuat mo hinh quang cao, Sản xuất mô hình quảng cáo, Thi cong quang cao, Thi công quảng cáo
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
thu hoi hoi thu hồi hơi
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức