Dĩa tròn Trắng Jasmine

Dĩa tròn Jasmine Trắng bao gồm các kiểu dáng sau : 

* Dĩa cạn : 15cm - 18cm - 20cm - 22cm - 25cm - 28cm - 31cm - 35cm

* Dĩa súp sâu : 17cm - 20cm - 23cm 

* Dĩa vành sâu : 16cm - 18cm - 23cm - 27cm - 31cm
Hình sản phẩm Tên hàng- Giá
Dĩa vành sâu 16cm Trắng 581608000

Dĩa vành sâu 16cm Trắng 581608000

44,000VNĐ

Thêm:

Dĩa vành sâu 18cm Trắng 581808000

Dĩa vành sâu 18cm Trắng 581808000

55,000VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 15cm Trắng 041513000

Dĩa tròn 15cm Trắng 041513000

26,400VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 18cm Trắng Jas 041813000

Dĩa tròn 18cm Trắng Jas 041813000

35,200VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 20cm Trắng Jas 042013000

Dĩa tròn 20cm Trắng Jas 042013000

48,400VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 22cm Trắng Jas 042213000

Dĩa tròn 22cm Trắng Jas 042213000

61,600VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 25cm Trắng Jas 042513000

Dĩa tròn 25cm Trắng Jas 042513000

74,800VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 28cm Trắng Jas 042813000

Dĩa tròn 28cm Trắng Jas 042813000

93,500VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 31cm Trắng Jas 043113000

Dĩa tròn 31cm Trắng Jas 043113000

110,000VNĐ

Thêm:

Dĩa tròn 35cm Trắng Jas 043513000

Dĩa tròn 35cm Trắng Jas 043513000

209,000VNĐ

Thêm:Trang tri san khau su kien, Trang trí sân khấu sự kiện, Thiet ke hoi cho trien lam, Thiết kế hội chợ triển lãm, Thiet ke gian hang, Thiết kế gian hàng, Thi cong gian hang hoi cho, Thi công gian hàng hội chợ, San xuat mo hinh quang cao, Sản xuất mô hình quảng cáo, Thi cong quang cao, Thi công quảng cáo
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
thu hoi hoi thu hồi hơi
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức