Sản phẩm đựng gia vị
Hình sản phẩm Tên hàng- Giá
Bình nước tương + nắp Jas Lys Trắng Ngà 081227000

Bình nước tương + nắp Jas Lys Trắng Ngà 081227000

* ​Bình nước tương + nắp Jas Lys Trắng Ngà 081227000 * Đơn vị tính: Cái * Tư vấn sử...
42,900VNĐ

Thêm:

Chén đường + nắp Jas Lys Trắng Ngà 030897000

Chén đường + nắp Jas Lys Trắng Ngà 030897000

* ​Chén đường + nắp  Jas Lys Trắng Ngà 030897000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính...
33,000VNĐ

Thêm:

Chum cao 5.5 cm Gourmet Trắng Ngà 020598000

Chum cao 5.5 cm Gourmet Trắng Ngà 020598000

* Chum cao 5.5 cm Gourmet Trắng Ngà 020598000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm: - Thân...
25,300VNĐ

Thêm:

Chum thấp 3 cm Gourmet Trắng Ngà 020398000

Chum thấp 3 cm Gourmet Trắng Ngà 020398000

* Chum thấp 3 cm Gourmet Trắng Ngà 020398000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm: - Thân...
17,600VNĐ

Thêm:

Dĩa oval ba ngăn 28 cm Gourmet Trắng Ngà 572844000

Dĩa oval ba ngăn 28 cm Gourmet Trắng Ngà 572844000

* Dĩa oval ba ngăn 28 cm Gourmet Trắng Ngà 572844000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm: -...
67,100VNĐ

Thêm:

Gàu rót sốt 0.18L Jas Lys Trắng Ngà 181818000

Gàu rót sốt 0.18L Jas Lys Trắng Ngà 181818000

*  Gàu rót sốt 0.18L Jas Lys Trắng Ngà 181818000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính...
51,700VNĐ

Thêm:

Hủ muối Jas Lys Trắng Ngà 090756000

Hủ muối Jas Lys Trắng Ngà 090756000

*  Hủ muối Jas Lys Trắng Ngà 090756000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm: -...
22,000VNĐ

Thêm:

Hủ tiêu Jas Lys Trắng Ngà 090755000

Hủ tiêu Jas Lys Trắng Ngà 090755000

* Hủ tiêu Jas Lys Trắng Ngà 090755000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm: -...
22,000VNĐ

Thêm:

Khay đường 10.5 x 7 cm Daisy Lys Trắng Ngà 131010000

Khay đường 10.5 x 7 cm Daisy Lys Trắng Ngà 131010000

* Khay đường 10.5 x 7 cm Daisy Lys Trắng Ngà 131010000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm: -...
18,700VNĐ

Thêm:

Rót sữa 0.16L Jas Lys Trắng Ngà 011692000

Rót sữa 0.16L Jas Lys Trắng Ngà 011692000

*  Rót sữa 0.16L Jas Lys Trắng Ngà 011692000 * Đơn vị tính: Cái * Đặc tính sản phẩm:...
25,300VNĐ

Thêm:Trang tri san khau su kien, Trang trí sân khấu sự kiện, Thiet ke hoi cho trien lam, Thiết kế hội chợ triển lãm, Thiet ke gian hang, Thiết kế gian hàng, Thi cong gian hang hoi cho, Thi công gian hàng hội chợ, San xuat mo hinh quang cao, Sản xuất mô hình quảng cáo, Thi cong quang cao, Thi công quảng cáo
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
thu hoi hoi thu hồi hơi
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức