Nồi 0.8L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 060880464 - Bấm vào hình để đóng lại