Nồi 1.0L dưỡng sinh vành tròn + nắp núm liền Xanh Rêu 061080464 - Bấm vào hình để đóng lại