Tượng rồng Hảo Đức 13.5 cm - Men Ngọc (bóng) A001_311350BMNV - Bấm vào hình để đóng lại