Chén cơm 11.5cm Mẫu đơn IFP Chỉ vàng 031195014 - Bấm vào hình để đóng lại