Tượng Trâu Hưởng Lộc 23cm Màu Trắng chỉ vàng 24k *00601101V - Bấm vào hình để đóng lại