Dĩa Vuông Lá Daisy Trắng

Dĩa vuông Lá Daisy Trắng Gốm sứ Minh Long 1 bao gồm các kiểu dáng sau:

- Dĩa vuông Lá 16 cm 

- Dĩa vuông Lá 18 cm 

- Dĩa vuông Lá 22 cm 

- Dĩa vuông Lá 25 cm 

- Dĩa vuông Lá 27 cm 

- Dĩa vuông Lá 29 cm 

 
Hình sản phẩm Tên hàng- Giá
Dĩa vuông lá 16cm Daisy 391604000

Dĩa vuông lá 16cm Daisy 391604000

60,500VNĐ

Thêm:

Dĩa vuông lá 18cm Daisy 391804000

Dĩa vuông lá 18cm Daisy 391804000

69,300VNĐ

Thêm:

Dĩa vuông lá 22cm Daisy 392204000

Dĩa vuông lá 22cm Daisy 392204000

93,500VNĐ

Thêm:

Dĩa vuông lá 25cm Daisy 392504000

Dĩa vuông lá 25cm Daisy 392504000

115,500VNĐ

Thêm:

Dĩa vuông lá 27cm Daisy 392704000

Dĩa vuông lá 27cm Daisy 392704000

137,500VNĐ

Thêm:

Dĩa vuông lá 29cm Daisy 392904000

Dĩa vuông lá 29cm Daisy 392904000

181,500VNĐ

Thêm:Trang tri san khau su kien, Trang trí sân khấu sự kiện, Thiet ke hoi cho trien lam, Thiết kế hội chợ triển lãm, Thiet ke gian hang, Thiết kế gian hàng, Thi cong gian hang hoi cho, Thi công gian hàng hội chợ, San xuat mo hinh quang cao, Sản xuất mô hình quảng cáo, Thi cong quang cao, Thi công quảng cáo
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
thu hoi hoi thu hồi hơi
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức